Solnamos: Foto från Råsundaverkstaden taget den 30 november 1932

Åter till lista på animationer

Namnförteckning


/Björn Sölving 2012-03-08